Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

KV. Đà Nẵng - Giám đốc UB/ Phó Phòng Khách hàng Cá nhân (Phi tín dụng) Toàn thời gian

2022-09-08 02:29   Ngân hàng   Toàn Quốc   10 views Reference: 6563
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

 • Quản lý, tổ chức bán và chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh In-Shop Sale tại trụ sở Chi nhánh đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu chung của đơn vị, phù hợp với quy định của pháp luật, quy định nội bộ của MB và thực tiễn hoạt động kinh doanh.
 • Trực tiếp xây dựng, triển khai và giám sát việc thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh in - Shop Sale tại trụ sở Chi nhánh.
 • Thiết lập mục tiêu kinh doanh, xây dựng chương trình hành động và chịu trách nhiệm kết quả kinh doanh mảng In-shop Sale tại trụ sở
 • Thực hiện phân giao mục tiêu kinh doanh (KPIs), phân giao khách hàng, tổ chức bán hàng và giám sát mức độ hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh.
 • Quản lý danh mục khách hàng cá nhân của line kinh doanh Inbound, triển khai các chương trình khai thác sâu và bán chéo các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng
 • Thiết lập các mối quan hệ, liên kết, hợp tác đối tác trong phạm vi được phân giao để phát triển các khách hàng mới.
 • Quản lý, điều phối lực lượng bán và tổ chức triển khai hoạt động bán hàng tại sàn giao dịch.
 • Quản lý và chịu trách nhiệm chất lượng phục vụ khách hàng, triển khai các chương trình thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ mảng In - Shop Sale tại trụ sở.
 • Phối hợp với GĐ dịch vụ trong phân luồng KH đến giao dịch và phục vụ khách hàng đảm bảo đạt hiêu quả

Yêu Cầu Công Việc

 • Cử nhân chuyên ngành Kinh tế/ Tài chính/ Ngân hàng
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm và quản lý công tác Quan hệ khách hàng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Quân Đội