9068 Tin tuyển dụng được tìm thấy

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên gia Quản trị Dữ liệu - DF - DXAB

2023-02-07 02:31   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Vai trò & Mục tiêu: Làm việc với các đơn vị liên quan bao gồm Ngân hàng Cá nhân, Ngân hàng Doanh nghiệp, Marketing, Quản lý bán hàng & kênh phân phối, Rủi ro, Tài chính… đ...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

CV thanh toán quốc tế - MVHN

2023-02-07 00:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
1. Thực hiện xử lý lệnh chuyển tiền trên các kênh thanh toán quốc tế Tiếp nhận điện chuyển tiền từ các Đơn vị nghiệp vụ; Xử lý lệnh đi trên SWIFT Editor hoặc các phần mềm ứng dụng...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên viên bán hàng qua điện thoại - Telesale - MRBN

2023-02-07 00:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Phát triển kinh doanh: Tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn và bán các sản phẩm huy động, thẻ, vay tiêu dùng (theo định hướng của TGD NHBL trong từng thời kỳ). T...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ - MRBN

2023-02-07 00:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Triển khai các hoạt động chăm sóc khai thác khách hàng hiện hữu thuộc phân khúc KHDN siêu nhỏ (Doanh thu < 20 tỷ/năm): Tiếp nhận nhu cầu, xử lý các công việc...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên viên tư vấn bảo hiểm - MRBN

2023-02-07 00:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô tả công việc:- Rà soát danh mục khách hàng tiềm năng;- Chủ động tìm kiếm, phát triển khách hàng mới nhằm làm giàu nguồn khách hàng- Nhận khách hàng giới thiệu từ Cán bộ bán h...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh - MRBN (Bến Tre)

2023-02-07 00:31   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô tả công việc:1. Hỗ trợ GĐCN theo phân công/ủy quyền đối với công tác quản lý chung tại CN & các PGD trực thuộc, bao gồm nhưng không hạn chế các công việc sau: Hỗ trợ GĐCN...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh - MRBN

2023-02-07 00:31   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Hỗ trợ GĐCN theo phân công/ủy quyền đối với công tác quản lý chung tại CN & các PGD trực thuộc, bao gồm nhưng không hạn chế các công việc sau: Hỗ trợ GĐCN t...
Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Chuyên gia Quản lý Tài năng (40000516)

2023-02-07 00:04   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mục tiêuNgười nắm giữ chức vụ này sẽ hỗ trợ việc lập kế hoạch, thực hiện và giám sát các dự án chiến lược trong việc quản lý nhân tài trong toàn tổ chức. Người nắm giữ chức vụ sẽ...
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín

Giao dịch viên - ( KV Quận 7)

2023-02-06 22:30   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
SẢN PHẨM QUAN HỆ CỔ ĐÔNG TUYỂN DỤNG VỀ VIETBANK
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên gia Nền tảng Dữ liệu Phân tích - DF - DXAB

2023-02-06 21:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
At MSB, we believe in the value that data could bring to our businesses and our customers. We are transforming the bank into a data-driven organization by building the foundation,...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên gia Scrum - DF - DXKB

2023-02-06 21:31   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô tả công việc: Responsible to cultivate the Agile process and help Squad achieves more and more agility; Responsible to promote Scrum application by helping Squads / Scrum Team...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên gia Phân tích Kinh doanh - DF - DXAB

2023-02-06 21:31   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Data and Reporting: Create and maintain data in the sense that it can be reused in different ways for different purposes. Communicate and align with stakeholders to translate bus...
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn

Chuyên viên Chính Phát triển Sản phẩm Huy động KHDN - Khối Doanh nghiệ...

2023-02-06 21:14   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆCThực hiện khảo sát lãi suất, phí dịch vụ liên quan đến mảng huy động theo định kỳ và đề xuất điều chỉnh chính sách giá (lãi suất, phí) nhằm đảm bảo tính cạnh tranh...
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín

Thủ Quỹ - KV Quận 9

2023-02-06 18:30   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
SẢN PHẨM QUAN HỆ CỔ ĐÔNG TUYỂN DỤNG VỀ VIETBANK

Bạn đang tìm kiếm việc làm?

Upload your Resume and easily apply to jobs from any device!
Add Your Resume