1 Tin tuyển dụng được tìm thấy

Tổng Cục Hải Quan

Kế Hoạch Tuyển dụng Công chức năm 2022 tại Cục hải quan TP. Hà Nội và...

2022-07-06 10:08   Công chức, Viên chức   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
I. CHỈ TIÊU CỤC HẢI QUAN TUYỂN DỤNGCục Hải Quan TP. Hà Nội: 40 chỉ tiêu (30 Kiểm tra viên)Cục Hải Quan TP. Hải Phòng: 20 chỉ tiêu (12 Kiểm tra viên)II. VỀ VIỆC TỔNG ÔN HỖ TRỢ TH...

Bạn đang tìm kiếm việc làm?

Upload your Resume and easily apply to jobs from any device!
Add Your Resume