Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Nhân viên Bộ phận thư ký - Trung tâm tín dụng Toàn thời gian

2022-10-03 23:49   Ngân hàng   Toàn Quốc   10 views Reference: 7752
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng
 • Tiếp nhận, phân công, theo dõi, báo cáo tiến độ xử lý hồ sơ tại TTTD
 • Tiếp nhận hồ sơ tín dụng do chi nhánh, PGD trình hội sở; theo dõi, báo cáo tiến độ xử lý hồ sơ tín dụng các chi nhánh, PGD trình về Hội sở
 • Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu (báo cáo đề xuất, báo cáo thẩm định, văn bản giải trình của chi nhánh/PGD, bộ phận thẩm định,…) để trình cho các cấp có thẩm quyền phục vụ việc phê duyệt đối với các hồ sơ tín dụng
 • Soạn thảo biên bản họp, văn bản cấp tín dụng,…và các chứng từ liên quan để trình các thành viên ký phê duyệt
 • Thực hiện chức năng thư ký của hội đồng tín dụng các cấp
 • Chịu trách nhiệm phân luồng hồ sơ phê duyệt lên các CGPD
 • Kiểm tra và đảm bảo phân luồng hồ sơ phê duyệt đúng thẩm quyền của CGPD
 • Theo dõi, hoàn tất các thủ tục thông báo kết quả phê duyệt tín dụng cho Chi nhánh/ PGD/ ĐVKD tại hội sở
 • Soạn thảo thông báo kết quả phê duyệt hồ sơ tín dụng, trình cấp có thẩm quyền ký, gửi thông báo phê duyệt cho Chi nhánh, PGD
 • Tổ chức lưu trữ hồ sơ cấp tín dụng (theo quy định về việc lưu trữ) được trình về Hội sở, Biên bản họp, kết quả phê duyệt và các thông báo đi kèm,…
 • Theo dõi, thống kê số liệu liên quan đến phê duyệt các hồ sơ tín dụng trình về cấp có thẩm quyền: Chuyên gia phê duyệt, Hội đồng tín dụng hội sở, Hội đồng quản trị,… và lập báo cáo liên quan đến các số liệu này theo chỉ đạo của Ban Giám đốc trung tâm và cấp có thẩm quyền
 • Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp/ lãnh đạo đơn vị
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)