Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Nhân viên Hỗ trợ Tín dụng Toàn thời gian

2022-09-14 23:44   Ngân hàng   Toàn Quốc   22 views Reference: 6786
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng
  • Tiếp nhận, thẩm định và hoàn tất hồ sơ vay của khách hàng;
  • Hướng dẫn các thủ tục giải ngân cho khách hàng;
  • Theo dõi và thường xuyên kiểm tra họat động kinh doanh và việc trả nợ của khách hàng theo đúng quy định của ngân hàng;
  • Giải quyết các công việc phát sinh trong quá trình cho vay;
  • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng.
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)