Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Nhân viên Kế toán Tổng hợp Toàn thời gian

2022-10-10 23:51   Ngân hàng   Toàn Quốc   13 views Reference: 7949
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Kiểm tra, rà soát, đối chiếu cân đối giữa các sổ phụ/sổ chi tiết với số dư trên GL hàng ngày cân đối tài khoản kế toán:
  • Căn cứ số liệu kế toán tại hệ thống, dựa vào các báo cáo xây dựng so sánh kiểm tra chi tiết và tổng hợp. Kiểm tra và thực hiện hướng dẫn các sai lệch trong công tác kế toán tại đơn vị, phối hợp thông tin với các Khối tại Hội sở, hướng dẫn đơn vị hạch toán, điều chỉnh các sai lệch phát sinh;
  • Tiiếp nhận các vướng mắc của đơn vị liên quan đến kế toán để hỗ trợ, giải đáp và Phối hợp với các Phòng nghiệp vụ tại Hội sở giải quyết vấn đề phát sinh;
  • Tìm hiểu các số liệu bất thường phát sinh hàng ngày trên hệ thống (số chênh lệch, phát sinh tăng/giảm bất thường, các số dư nợ/có treo lâu ngày chưa xử lý, hạch toán nhầm tài khoản, không đúng bản chất,...)."
 • Thực hiện hạch toán kế toán các nghiệp vụ theo quy định:
  • Hạch toán nộp phí BHTG và gửi báo cáo cho BHTG theo quy định; Tiến hành phân bổ phí BHTG cho các ĐVKD theo thực tế phát sinh;
  • Hạch toán kế toán liên quan đến trích lập dự phòng rủi ro tín dụng (do Khối QLRR tính toán và chuyển sang);
  • Hạch toán kế toán các nghiệp vụ tiền mặt nhập quỹ/xuất quỹ của Kho tiền tại Hội sở;
  • Hạch toán kế toán nghiệp vụ thẻ;
  • Hạch toán kế toán nghiệp vụ tín dụng đối với các tài khoản vay nhận kết chuyển từ ĐVKD về Hội sở;
  • Hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh khác theo phân công của Kế Toán Trưởng.
 • Thực hiện công tác quản lý công văn đi/đến của Phòng; hậu kiểm chéo chứng từ hạch toán; tập hợp, đóng và quản lý kho chứng từ/tài liệu kế toán của Phòng; quản lý chấm công của Phòng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ, công tác kế toán khác từ cấp Lãnh đạo trực tiếp, Lãnh đạo Khối:
  • Tiếp nhận các yêu cầu và thực hiện nhiệm vụ, công tác kế toán được giao;
  • Trực tiếp làm việc, tham gia, phối hợp các công tác kế toán được giao với các Khối có liên quan để hoàn thành công việc.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kinh tế, tài chính ngân hàng hoặc các ngành khác có liên quan

Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực kế toán ngân hàng hoặc lĩnh vực có liên quan

Tin học: Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint,...)

Ngoại ngữ: Có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B (Tiếng Anh) trở lên

Kiến thức: Kiến thức vững về kế toán ngân hàng

Kỹ năng:

 • Tổng hợp, phân tích dữ liệu, thực hiện báo cáo
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Làm việc theo nhóm
 • Tư duy, logic

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (tên giao dịch bằng tiếng Anh Sai Gon Joint Stock Commercial Bank, viết tắt là SCB)