Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Nhân Viên Thẩm Định Giá Tài Sản Toàn thời gian

2022-09-07 17:30   Ngân hàng   Toàn Quốc   28 views Reference: 6538
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng
  • Thực hiện công tác thẩm định giá bất động sản, máy móc, thiết bị
  • Lập tờ trình báo cáo theo đúng thẩm quyền
  • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)