Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Nhân viên Thẩm định KHCN - TT Tín dụng Toàn thời gian

2022-09-22 17:41   Ngân hàng   Toàn Quốc   8 views Reference: 7030
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng
  • Quản lý hiệu quả hoạt động thẩm định và đề xuất cấp tín dụng cho KHCN tại Trung tâm tín dụng
  • Hạn chế rủi ro xảy ra cho Eximbank thông qua kiểm soát hoạt động cấp tín dụng cho KHCN
  • Thẩm định hồ sơ tín dụng của KHCN được chi nhánh, PGD, đơn vị kinh doanh thuộc hội sở trình về hội sở; có ý kiến đề xuất cấp tín dụng cho cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt tín dụng
  • Phối hợp với Khối KHDN, Chi nhánh, PGD, đơn vị kinh doanh thuộc hội sở tiếp xúc, thẩm định các khách hàng tiềm năng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hạn mức tín dụng cho khách hàng trên cơ sở đề xuất của chi nhánh, PGD
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)