Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Nhân viên Tư vấn Pháp lý Toàn thời gian

2022-09-05 20:28   Ngân hàng   Toàn Quốc   12 views Reference: 6435
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng
  • Tư vấn về pháp lý đối với các vấn đề về nghiệp vụ, sản phẩm, dịch vụ trong phạm vi được phân công;
  • Soạn thảo các mẫu biểu hợp đồng, thỏa thuận, cam kết và các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật để hỗ trợ, sử dụng trong các hoạt động, kinh doanh của Eximbank trong phạm vi được phân công;
  • Cung cấp các VBQPPL theo yêu cầu của các Đơn vị trong phạm vi công việc được phân công;
  • Cập nhật các quy định của pháp luật về những vấn đề liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến phạm vi công việc được phân công;
  • Thực hiện các công tác pháp chế chung theo định hướng, chỉ đạo của HĐQT, TGĐ từng thời kỳ;
  • Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chuyên viên/ Tổ trưởng Tư vấn pháp lý, lãnh đạo Phòng PC&TT.
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)