Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Phó Giám đốc Chi nhánh (Đà Nẵng) Toàn thời gian

2022-11-17 21:34   Ngân hàng   Toàn Quốc   43 views Reference: 8674
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng
  • Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh và vận hành của chi nhánh và các Phòng Giao dịch; đảm bảo các đơn vị này hoạt động phù hợp với chiến lược kinh doanh của Eximbank.
  • Hỗ trợ cho Giám đốc Chi nhánh trong việc quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh và vận hành của chi nhánh và các Phòng Giao dịch (nếu có); đảm bảo các đơn vị này hoạt động phù hợp với chiến lược kinh doanh của Eximbank.
  • Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc khu vực và Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động của CN và các PGD trực thuộc.
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)