Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Phó Giám đốc Chi nhánh (phụ trách KHCN) Toàn thời gian

2022-08-25 17:21   Ngân hàng   Toàn Quốc   13 views Reference: 6229
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

  • Bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

- Trực tiếp xây dựng, triển khai và giám sát việc thực hiện kế hoạch của mảng KHCN tại Chi nhánh

- Thiết lập mục tiêu, xây dựng chương trình hành động, và chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh mảng KHCN của chi nhánh

- Tổ chức triển khai và giám sát việc triển khai hoạt động bán hàng, các chương trình, chính sách thúc đẩy bán. Chương trình thu hút KHCN tại Chi nhánh.

- Thực hiện phân tích, kiểm toán phân khúc KHCN hiện hữu và tiềm năng tại địa bàn, phân tích tiềm năng thị trường & nhận diện các cơ hội kinh doanh trên địa bàn. Phối hợp với các phòng ban Hội sở xây dựng và triển khai có hiệu quả các chính sách bán hàng.

- Quản lý danh mục khách hàng của chi nhánh, tổ chức triển khai các chương trình khai thác sâu và bán chéo các sản phẩm cho khách hàng

- Thiết lập các Mối quan hệ, liên kết, hợp tác đối tác để phát triển khách hàng mới của chi nhánh

- Quản lý năng suất lao động, định biên RM KHCN của chi nhánh.

- Quản lý, giám sát tình trạng nợ có vấn đề và xử lý nợ cần quản trị tại chi nhánh

- Phân tích, nhận diện rủi ro theo sản phẩm/ngành/ phân khúc của chi nhánh/địa bàn để xây dựng các giải pháp/ định hướng kinh doanh tại chi nhánh một cách hiệu quả

- Quản lý chất lượng phục vụ khách hàng, triển khai các chương trình thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ KHCN của Chi nhánh

- Trực tiếp sắp xếp nguồn lực tại Đơn vị, tuyển dụng, đào tạo, phát triển đội ngũ

Yêu Cầu Công Việc

- Cử nhân chuyên ngành Kinh tế/ Tài chính/ Ngân hàng

- Tối thiểu 03 năm lĩnh vực tài chính/ngân hàng

- Tối thiểu 02 năm tại vị trí quản lý tương đương cấp Phòng/Ban/Trung tâm lĩnh vực tài chính/ngân hàng.

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Quân Đội