Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Phó Giám đốc Doanh nghiệp - Chi nhánh Phú Thọ - MRBB Toàn thời gian

2023-01-30 21:31   Ngân hàng   Toàn Quốc   17 views Reference: 9015
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

I. Hỗ trợ GĐCN theo phân công/ủy quyền, bao gồm một hoặc một số nhiệm vụ trong các nhiệm vụ sau:

a. Điều hành, chỉ đạo việc xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh và DVKH tại CN và các PGD trực thuộc đối với các phân khúc tại địa bàn nhằm hoàn thành/hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh được giao, bao gồm nhưng không hạn chế các nội dung sau:
- Phân tích thị trường tại địa bàn quản lý; Lập kế hoạch, quản lý và triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch phát triển Khách hàng, chủ động đề xuất các kế hoạch bán hàng nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao;
- Định hướng kênh bán hàng, phát triển khách hàng, tiếp cận, tư vấn, chào bán sản phẩm dịch vụ cho các đối tượng khách hàng mục tiêu theo định hướng phát triển của ngân hàng theo từng thời kỳ;
- Tập trung duy trì khách hàng cũ, phát triển khách hàng mới nhằm gia tăng thị phần khách hàng mục tiêu;
- Quản lý quan hệ khách hàng cá nhân và tổ chức nhằm đảm bảo khai thác hiệu quả nhu cầu khách hàng, gia tăng gắn kết giữa khách hàng và Ngân hàng;
- Tổ chức chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán đảm bảo gia tăng mối quan hệ, gắn kết với khách hàng;
- Quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh và quản lý danh mục khách hàng thuộc phạm vi quản lý đảm bảo an toàn hiệu quả trong hoạt động kinh doanh;
- Quản lý, tổ chức hoạt động cung cấp dịch vụ khách hàng tại địa bàn được giao; phê duyệt các giao dịch theo thẩm quyền quy định tại các văn bản do HĐQT/TGĐ ban hành.

b. Quản lý, tổ chức thực hiện công tác vận hành tại địa bàn được phân công trên cơ sở hướng dẫn nghiệp vụ từ Khối Vận hành:
- Quản lý, tổ chức hoạt động quản lý kho quỹ, đảm bảo an toàn kho quỹ, cung cấp dịch vụ kho quỹ cho các CN, PGD, khách hàng, máy ATM trong phạm vi CN và PGD;
- Chỉ đạo thực hiện công tác kiểm kê kho quỹ, ấn chỉ quan trọng và tài sản tại CN và PGD;
- Quản lý, tổ chức thực hiện các công tác tác nghiệp tín dụng, dịch vụ hỗ trợ, IT tại CN và PGD;
- Tổ chức hoạt động hậu kiểm, kiểm soát tuân thủ nội bộ tại CN và PGD, đảm bảo tuân thủ các quy định nội bộ của MSB;
- Tổ chức hoạt động quản lý tài sản đảm bảo tại kho quỹ CN và PGD;
- Tham gia Ban quản lý kho quỹ của CN.

c. Triển khai và giám sát công tác quản lý chung Chi nhánh & các PGD trực thuộc:
- Nắm bắt, cập nhật, đào tạo, truyền thông và tổ chức thực hiện các chính sách, quy chế, quy định, quy trình, chương trình về sản phẩm, nghiệp vụ theo quy định chung của pháp luật và ngân hàng;
- Trực tiếp phê duyệt các hồ sơ, chứng từ theo thẩm quyền, kiểm soát và ký duyệt các báo cáo liên quan của CN và PGD trực thuộc gửi TGĐ, Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan thẩm quyền (định kỳ hoặc phát sinh theo yêu cầu);

- Kiểm soát chi phí hoạt động và ngân sách thuộc mảng vận hành của Chi nhánh theo thẩm quyền và kế hoạch được giao;
- Giải quyết các vấn đề, khiếu nại thuộc thẩm quyền;
- Giám sát, quản lý, sử dụng cơ sở hạ tầng hiệu quả, đảm bảo duy trì và phát triển hình ảnh và thương hiệu của Ngân hàng tại địa bàn quản lý.
d. Quản lý chất lượng dịch vụ tại Chi nhánh và các PGD trực thuộc:
- Cập nhật, truyền thông và tổ chức thực hiện các chính sách, quy chế, quy định, chương trình về CLDVKH theo quy định của MSB
- Tổ chức thực hiện và giám sát các cá nhân trực khắc phục các điểm chưa đạt về CLDV;
- Tổ chức đào tạo hướng dẫn cán bộ nhân viên về CLDVKH và chủ động nghiên cứu, đề xuất áp dụng các biện pháp tăng cường CLDVKH để đảm bảo chăm sóc KH tốt nhất;
- Phân công nhiệm vụ về CLDV cho từng bộ phận, đồng thời giám sát, đánh giá, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện công tác CLDVKH của từng cá nhân và đơn vị tại PGD nhằm đảm bảo CLDV vượt trội cho KH;
- Đầu mối tương tác với bộ phận phụ trách CLDV tại Trụ sở chính để xử lý các vấn đề liên quan đến CLDV

II. Quản lý nhân sự tại Chi nhánh và các PGD theo thẩm quyền (tương ứng với mảng công việc được phân công):

- Điều phối nhân sự nhằm mục tiêu sử dụng hiệu quả, đạt hiệu suất vận hành và kinh doanh theo cam kết;
- Quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với CBNV theo thẩm quyền;
- Hỗ trợ phát triển nghề nghiệp CBNV;

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

1. Trình độ:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên có trình độ trên đại học. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng, Ngoại thương, Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan tới công việc đảm nhiệm;
- Có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh (tương đương A1; hoặc trình độ, chứng chỉ tương đương);
- Thành thạo tin học văn phòng.

2. Kinh nghiệm:
- Theo yêu cầu của mảng công việc được giao nhưng không thấp hơn 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, trong đó tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí kiểm soát/trưởng nhóm/quản lý tại các Tổ chức Tín dụng;
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong vị trí trưởng nhóm kinh doanh, kiểm soát viên, dịch vụ khách hàng, kinh doanh, chăm sóc khách hàng.

3. Kiến thức:
- Am hiểu các quy định của Pháp luật, Ngân hàng Nhà nước về tổ chức hoạt động ngân hàng;
- Am hiểu hoạt động kinh doanh ngân hàng, các sản phẩm, dịch vụ của Maritime Bank dành cho Khách hàng và sản phẩm dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh;
- Am hiểu về các quy trình nghiệp vụ có liên quan đến công việc;
- Ưu tiên có kiến thức và am hiểu quy trình/quy định về các nghiệp vụ Kế toán, Hành chính, Kho quỹ, Dịch vụ khách hàng trong ngành Ngân hàng, các Tổ chức tín dụng.

4. Năng lực:
- Năng lực chung:
+ Khả năng giao tiếp và truyền thông.
- Năng lực quản lý/lãnh đạo:
+ Khả năng lập kế hoạch và tổ chức;
+ Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc;
+ Khả năng đánh giá và ra quyết định.
- Năng lực chuyên môn:
+ Khả năng xử lý khiếu nại với Khách hàng.

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.