Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Phó Giám Đốc Phòng Giao Dịch (Hội An) Toàn thời gian

2022-12-30 18:50   Ngân hàng   Toàn Quốc   21 views Reference: 8887
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng
  • Xây dựng kế hoạch hoạt động, kinh doanh và kế hoạch quản trị rủi ro vận hành trong phạm vi công việc được giao và tổ chức triển khai thực hiện.
  • Tổ chức quản lý và điều hành hoạt động Dịch vụ khách hàng (DVKH) và Vận hành Chi nhánh (VHCN); Hỗ trợ tín dụng (HTTD) tại Đơn vị.
  • Quản lý chất lượng hoạt động/dịch vụ, kho quỹ.
  • Quản lý rủi ro và kiểm tra kiểm soát tuân thủ.
  • Quản lý nhân sự.
  • Thực hiện công tác đối ngoại.
  • Thực hiện công tác báo cáo định kỳ hoặc các báo cáo phát sinh theo yêu cầu.
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)