Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Phó phòng Khách hàng Doanh nghiệp (KV ĐNB) Toàn thời gian

2023-03-07 18:12   Ngân hàng   Toàn Quốc   23 views Reference: 9340
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng
  • Chịu trách nhiệm phát triển kinh doanh của Phòng theo phân công
  • Tìm kiếm khách hàng mới; Quản lý danh mục khách hàng, chăm sóc, duy trì và phát triển quan hệ với KHDN hiện hữu theo sự phân công của Trưởng phòng
  • Hỗ trợ Trưởng Phòng phân công nhân sự thực hiện chỉ tiêu kinh doanh của Phòng
  • Giám sát hoạt động cấp tín dụng và cung cấp sản phẩm dịch vụ đến khách hàng
  • Hỗ trợ Trưởng Phòng quản lý rủi ro và kiểm soát tuân thủ
  • Hỗ trợ Trưởng Phòng bồi dưỡng, phát triển năng lực, chuyên môn của các nhân sự
  • Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và/hoặc các báo cáo phát sinh theo yêu cầu
  • Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Cấp có thẩm quyền
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)