Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

PM Dự án RLOS tại Khối NHBL Toàn thời gian

2022-10-18 00:08   Ngân hàng   Toàn Quốc   19 views Reference: 8109
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Công tác phí
 • Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc

 • Chịu trách nhiệm chung cho tất cả kết quả đầu ra của dự án thuộc nghiệp; vụ của Khối NHBL, bảo đảm tính đồng bộ giữa các luồng nghiệp vụ và các hệ thống công nghệ;
 • Chịu trách nhiệm quản lý nhân sự dự án thuộc khối NHBL: Kế hoạch nhân sự, điều động, đánh giá, tuyển dụng, đào tạo (đối với nhân sự kiêm nhiệm: chịu trách nhiệm đánh giá nhân sự trong thời gian tham gia dự án);
 • Sở hữu tầm nhìn và định nghĩa của các use case đại diện tiếng nói cho người dùng cuối tham gia vào quy trình phê duyệt;
 • Lĩnh hội ý tưởng, yêu cầu từ Ban Giám đốc dự án, Giám đốc Khối NHBL và chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đến các thành viên dự án thuộc Khối NHBL.

Trách nhiệm:

 • Phối hợp chặt chẽ với các đội nghiệp vụ tại Khối NHBL, các đội nghiệp vụ/kỹ thuật tại các Khối liên quan để hiểu rõ và thúc đẩy sự thống nhất về mục tiêu dự án
 • Hiểu rõ hiện trạng tại SHB (các hệ thống hiện có, các ưu nhược điểm cần phát huy/cải tiến, quy trình vận hành, cơ cấu tổ chức…) và xu hướng hiện tại tại các TCTD khác
 • Thúc đẩy các cuộc họp, thường xuyên tham gia với các nhóm để đưa ra các phản hồi kịp thời trong quá trình làm việc, làm rõ các yêu cầu và trả lời câu hỏi
 • Hỗ trợ nhóm xác định và loại bỏ các rủi ro trong việc hoàn thành công việc đúng hạn.
 • Chịu trách nhiệm về tính hiệu quả, khả thi, đúng hạn của dự án trước Giám đốc Khối, Ban Giám đốc dự án.

Yêu Cầu Công Việc

 • Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên trong các công việc liên quan đến hành trình phê duyệt tín dụng hoặc hành trình về khách hàng có liên quan đến chuyển đổi số, dự án công nghệ;
 • Có bằng ĐH trở lên chuyên ngành Ngân hàng/kinh tế/quản trị kinh doanh hoặc các ngành về kinh tế/tài chính;
 • Có kinh nghiệm làm dự án về xây dựng hệ thống LOS hoặc hệ thống về phê duyệt tín dụng chuyển đổi số từ 2 năm trở lên;
 • Có tư duy đổi mới tinh gọn quy trình, chuyển đổi số, tư duy về chiến lược và hệ thống tốt;
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, hiểu biết về phát triển phần mềm, có kinh nghiệm quản trị triển khai dự án.

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng SHB