Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

PTF - Chuyên viên cao cấp BI Toàn thời gian

2022-10-05 17:48   Ngân hàng   Toàn Quốc   7 views Reference: 7830
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

  • Bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

Mục tiêu công việc:
Xây dựng, phát triển hệ thống báo cáo toàn công ty
Vận hành hệ thống báo cáo, MIS, Data Warehouse, ODS

Trách nhiệm chính:

Phân tích hiện trạng nguồn dữ liệu phát sinh từ hệ thống Data Warehouse và kết hợp thu thập yêu cầu thông tin từ các bộ phận liên quan để đề ra phương pháp triển khai khai thác dữ liệu phù hợp.

Thiết kế luồng phân tích dữ liệu kết hợp các kỹ thuật cần thiết khác nhau để trả lời những câu hỏi của Ban Giám Đốc và các phòng ban trong công ty như Sales, Marketing, Phát triển sản phẩm,..

Xây dựng và vận hành các dataset, datamart và các hệ thống database khác

Đưa ra các yêu cầu thiết kế cấu trúc dữ liệu để phục vụ cho việc phân tích dữ liệu.

Thực hiện phát triển các mô hình phân tích định lượng bằng công cụ thông dụng hoặc ngôn ngữ lập trình phù hợp.

Thực hiện các tài liệu dự án liên quan đến phạm vi công việc của mình.

Làm việc chặt chẽ với các phòng ban liên quan để sử dụng data giúp nâng cao chất lượng làm việc, đạt mục tiêu đề ra của từng phòng ban.

Vận hành hệ thống MIS, Data WareHouse, ODS

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin. Văn bằng 2 Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính và các ngành liên quan là một lợi thế.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về phân tích dữ liệu, xây dựng báo cáo

Thành thạo PL/SQL

Xây dựng báo cáo bằng các công cụ SQL (Oracle, SQL Server...)

Biết sử dụng các công cụ OBIEE, Power BI...

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng SeABank