Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

PTF - Chuyên viên cao cấp Chính sách rủi ro Toàn thời gian

2022-10-04 20:43   Ngân hàng   Toàn Quốc   19 views Reference: 7795
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

  • Bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

Xây dựng, triển khai và quản lý việc thực hiện các chính sách, quy trình quản lý rủi ro tín dụng khách hàng.

Đề xuất các giải pháp và sáng kiến nâng cao chất lượng liên quan công tác chính sách, cơ chế tín dụng và hiệu quả quy trình tác nghiệp.

Đưa ra đề xuất/thực hiện các đánh giá về chính sách sản phẩm, chính sách tín dụng, khẩu vị rủi ro.

Tham gia vào việc xây dựng và sửa đổi các Chính sách sản phẩm/tín dụng.

Tham gia đào tạo văn bản chính sách nội bộ khung theo kế hoạch được giao.

Rà soát, đánh giá việc thực hiện các chính sách, sản phẩm cũng như đề xuất điều chỉnh với các Khối/phòng/ban sao cho phù hợp với chính sách và tình hình kinh doanh thực tế của PTF

Thẩm định văn bản, tham gia ý kiến với các đơn vị trong và ngoài hệ thống về các văn bản thuộc chức năng của Phòng theo quy định

Xây dựng các văn bản chính sách nội bộ, các công cụ, mô hình quản trị rủi ro

Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học hoặc bằng cấp tương đương chuyên ngành liên quan đến tài chính, kinh tế, ngân hàng

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm công tác tại bộ phận Kiểm soát nội bộ hoặc giám sát hoạt động vận hành khác (Kiểm soát viên, kiểm soát sau…) của Ngân hàng (tại các mảng Tín dụng, kế toán, dịch vụ khách hàng, nguồn vốn, thẻ và ngân hàng điện tử) hoặc 02 năm kinh nghiệm vị trí chính sách quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng

Hiểu biết văn bản, chính sách, quy định của Nhà nước và pháp luật; hiểu biết về nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực công việc (rủi ro hoạt động, rủi ro thị trường …) và áp dụng tốt kiến thức, kinh nghiệm vào công việc .

Kỹ năng phân tích dữ liệu, tư duy logic, sáng tạo, liên tục cải tiến

Khả năng tổng hợp, phân tích, báo cáo

Khả năng chủ động trong công việc.

Khả năng giải quyết vấn đề

Khả năng đánh giá vấn đề

Khả năng làm việc hiệu quả trong sự thay đổi

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng SeABank