Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

PTF - Chuyên viên Cao cấp Rủi ro hoạt động Toàn thời gian

2022-10-17 17:55   Ngân hàng   Toàn Quốc   28 views Reference: 8093
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

  • Bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

Xây dựng, triển khai, giám sát và định kỳ rà soát khung chính sách, công cụ quản trị rủi ro hoạt động toàn công ty

Đề xuất, khuyến nghị, giám sát thực thi quy trình tự đánh giá rủi ro

Quản lý, phân tích, thu thập dữ liệu rủi ro nội bộ và bên ngoài, phân tích đánh giá điểm yếu kiểm soát.

Phân tích, đề xuất bổ sung các chốt chặn kiểm soát đối với các sản phẩm/quy định/quy trình nghiệp vụ có yếu tố rủi ro hoạt động

Thực hiện các báo cáo đánh giá, đưa ra biện pháp giảm thiểu rủi ro hoạt động theo yêu cầu của khung chính sách và Ngân hàng nhà nước

Xây dựng và thực hiện kế hoạch duy trì tính liên tục trong kinh doanh (BCP)

Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học hoặc bằng cấp tương đương chuyên ngành liên quan đến tài chính, kinh tế, ngân hàng

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, ưu tiên kinh nghiệm trong mảng QTRRHĐ/Kiểm toán nội bộ/Kiểm soát tuân thủ

Khả năng tổng hợp, nhận diện, đo lường, giám sát, kiểm soát và đề xuất/báo cáo rủi ro

Hiểu biết các hoạt động cốt lõi của tổ chức tín dụng

Có kiến thức chuyên sâu về tình hình kinh tế xã hội, các thông lệ quốc tế, quy định của Ngân hàng nhà nước và Pháp luật về quản trị rủi ro hoạt động

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng SeABank