Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

PTF - Chuyên viên chính Kế toán tổng hợp Toàn thời gian

2022-09-21 20:40   Ngân hàng   Toàn Quốc   6 views Reference: 6956
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

  • Bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

Lập và truyền các báo cáo tuân thủ định kỳ gửi Ngân hàng Nhà nước theo quy định

Thực hiện đối chiếu, kiểm soát số liệu thông qua các nghiệp vụ kế toán phát sinh, đảm bảo số liêụ sổ sách kế toán phản ánh đúng, đủ nội dung kinh tế và phù hợp quy định pháp luật

Lập Báo cáo Tài chính, báo cáo thuyết minh định kỳ theo yêu cầu của Ban lãnh đạo và Chủ sở hữu

Lập các Báo cáo quản trị nội bộ theo yêu cầu của Nhà quản lý

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán tổng hợp: trích lập dự phòng, xử lý nợ bằng quỹ dự phòng, kết chuyển phân phối lợi nhuận, các bút toán điều chỉnh định kỳ đóng sổ kế toán…

Thực hiện tính toán và phân bổ chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí trả trước ngắn/dài hạn, chi phí công cụ dụng cụ

Đầu mối làm việc với các cơ quan kiểm tra (Kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ, Ngân hàng Nhà nước, Cục thuế…)

Tham gia xây dựng, góp ý về mặt kế toán đối với các quy trình nội bộ, dự án phát triển hệ thống phần mềm mới, các dự án chiến lược kinh doanh...

Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.

Yêu Cầu Công Việc

Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán

Từ 2 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp tại tổ chức tín dụng

Kỹ năng tính toán, phân tích, đối chiếu

Thành thạo công cụ Microsoft office (word, excel, powerpoint,…) và có khả năng cập nhật công nghệ mới nhanh chóng

Am hiểu kiến thức chuyên sâu về ngành tài chính, ngân hàng, nắm chắc kiến thức và có khả năng diễn đạt tốt

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng SeABank