Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

PTF - Chuyên viên chính Quản trị rủi ro danh mục Toàn thời gian

2022-10-17 17:55   Ngân hàng   Toàn Quốc   9 views Reference: 8088
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

  • Bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

Thực hiện phân tích và báo cáo danh mục theo các kỹ thuật Vintage, flowrate, Was-Is, co-incident and lagged delinquency…)

Thực hiện phân tích danh mục qua các phân khúc, sản phẩm, vùng miền, thông tin khách hàng và nhiều lát cắt khác nhau…

Tư vấn trong việc xây dựng/sửa đổi của nhóm chính sách tín dụng cũng như chính sách sản phẩm

Xây dựng phân tích dự báo, đánh giá chất lượng danh mục tín dụng theo dữ liệu lịch sử.

Thực hiện các báo cáo cảnh báo sớm của danh mục như First Payment Default, Wasis…

Đo lường các chỉ số tài chính liên quan đến rủi ro: tỷ lệ tổn thất, dự phòng, rủi ro cận biên

Thực hiện các báo cáo phân tích chất lượng danh mục định kỳ, nhận định, khoanh vùng rủi ro và đề xuất các biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng thích hợp.

Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên hoặc bằng cấp tương đương chuyên ngành liên quan đến số liệu như toán ứng dụng, thống kê, kinh tế lượng, tài chính ngân hàng, quản lý thông tin, nghiên cứu vận hành…

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm liên quan đến mô hình rủi ro tín dụng, phân tích định lượng…

Khả năng nghiên cứu, phân tích số liệu; sử dụng thành thạo Excel, SQL, Oracle; các phần mềm phân tích như R, SAS, Python, ngôn ngữ lập trình (VBA, Matlab,...)

Có khả năng sử dụng tốt các phần mềm để hỗ trợ phân tích, dự báo như Crystal ball,

Tableau, SQL, Excel macro…

Khả năng nghiên cứu, tiếp cận các vấn đề phức tạp với định hướng ứng dụng thực tế

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng SeABank