Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

PTF - Chuyên viên Phê duyệt tín dụng Toàn thời gian

2022-10-10 17:47   Ngân hàng   Toàn Quốc   18 views Reference: 7918
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

  • Bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

Đánh giá và đưa ra quyết định về các khoản tín dụng trên cơ sở đề xuất của bộ phận Thẩm định điện thoại
Phê duyệt khoản vay đảm bảo tuân thủ quy định, quy trình và chính sách tín dụng của PTF
Đảm bảo thời gian xử lý hồ sơ theo đúng SLA
Đảm bảo năng suất xử lý hồ sơ bình quân theo đúng KPI mà Phòng Thẩm định & Phê duyệt đã giao cho mỗi vị trí thực hiện.
Tham gia góp ý trong việc xây dựng sản phẩm, quy trình, hướng dẫn liên quan đến nghiệp vụ của Phòng
Lập báo cáo công việc theo yêu cầu
Thực hiện các công việc khác theo cấp trên giao

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính, kế toán, kinh tế hoặc ngành thương mại có liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm thẩm định hoặc 1 năm với vị trí phê duyệt tín dụng
Kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá rủi ro tín dụng
Khả năng nhận biết và phát hiện chứng từ gian lận.
Kỹ năng khai thác và đánh giá thông tin

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng SeABank