Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

PTF - Trưởng nhóm chính sách rủi ro Toàn thời gian

2022-10-17 17:55   Ngân hàng   Toàn Quốc   25 views Reference: 8091
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

  • Bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

Xây dựng, cập nhật và đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện và quy định pháp lý đối với hoạt động quản trị rủi ro.

Thẩm định các văn bản định chế liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, quy trình nghiệp vụ tín dụng

Xây dựng, vận hành, đánh giá hiệu quả của các chính sách nội bộ về quản lý rủi ro (Mô hình quản trị rủi ro, chiến lược, quy định, quy trình quản lý rủi ro…) trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn hoạt động của PTF.

Phối hợp với bộ phận phát triển sản phẩm, các bộ phận liên quan trong việc xây dựng chính sách tín dụng. Đưa ra các ý kiến về các rủi ro, các điểm chưa phù hợp của các sản phẩm, quy trình

Xây dựng, điều chỉnh chính sách tín dụng phù hợp với định hướng kinh doanh và đảm bảo chất lượng danh mục tín dụng dựa trên các phân tích dữ liệu danh mục.

Phối hợp/hỗ trợ xây dựng, cập nhật quy định, quy trình, hướng dẫn quản trị rủi ro đối với các đơn vị, bộ phận liên quan.

Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học hoặc bằng cấp tương đương chuyên ngành liên quan đến tài chính, kinh tế, ngân hàng

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm liên quan đến đến tín dụng, quản lý rủi ro, xây dựng chính sách, văn bản quản trị rủi ro tín dụng trong đó tối thiểu 1 năm kinh nghiệm quản lý.

Khả năng thiết lập, xây dựng các chính sách văn bản liên quan đến tín dụng

Kỹ năng quản lý hệ thống & báo cáo

Am hiểu về các dịch vụ tài chính tiêu dùng, quy trình, sản phẩm, các mô hình bán hàng, các quy trình rủi ro và tài chính.

Hiểu biết về tình hình kinh tế vĩ mô nói chung

Khả năng chủ động trong công việc.

Khả năng giải quyết vấn đề

Khả năng đánh giá vấn đề

Khả năng làm việc hiệu quả trong sự thay đổi

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng SeABank