Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

PTF - Trưởng nhóm Phân tích rủi ro Toàn thời gian

2022-10-04 23:44   Ngân hàng   Toàn Quốc   6 views Reference: 7814
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

  • Bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

Xây dựng và kiểm định hiệu quả các phương pháp định lượng, mô hình tính toán, dự báo rủi ro.

Quản lý phương pháp và công cụ chấm điểm Tín dụng

Xây dựng phương thức và thực hiện thu thập dữ liệu rủi ro, phân loại, làm sạch dữ liệu

Thực hiện các hoạt động phân tích, dự báo

Xây dựng và quản lý các bộ chỉ tiêu đo lường và cảnh báo rủi ro

Đào tạo và hướng dẫn các thành viên trong nhóm.

Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học hoặc bằng cấp tương đương chuyên ngành liên quan đến số liệu như toán ứng dụng, thống kê, kinh tế lượng, tài chính ngân hàng, quản lý thông tin, nghiên cứu vận hành…

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm liên quan đến phân tích và quản trị rủi ro tín, có kinh nghiệm liên quan đến quản lý cơ sở dữ liệu MIS trong đó tối thiểu 2 năm kinh nghiệm quản lý.

Kỹ năng phân tích tốt

Sử dụng tốt các phần mềm để hỗ trợ phân tích, dự báo như Crystal ball, Tableau, SQL, Office (excel, excel macro, powerpoint, visio…)…

Kỹ năng quản lý hệ thống & báo cáo

Đón nhận và dẫn dắt thay đổi

Khả năng lập kế hoạch và tổ chức

Khả năng phát triển con người và truyền cảm hứng

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng SeABank