Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Quản lý Cao cấp Phân khúc khách hàng và CVP (40000239) Toàn thời gian

2023-02-14 23:55   Ngân hàng   Toàn Quốc   31 views Reference: 9173
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mục tiêu

- Chịu trách nhiệm xây dựng và quản trị toàn bộ các chức năng về xác định phân khúc và định vị giá trị khách hàng cho một hoặc nhiều danh mục phân khúc khách hàng trọng tâm được phân công.
- Là người đảm nhận vai trò quản trị tổng thể cho ít nhất một danh mục phân khúc khách hàng trọng tâm; cung cấp các kiến thức chuyên môn về am hiểu khách hàng và định vị giá trị khách hàng cho phân khúc quản lý; đồng thời kiểm duyệt việc xây dựng các giải pháp và triển khai các giải pháp từ các đơn vị có liên quan nhằm đảm bảo cung cấp những sản phẩm/dịch vụ theo đúng định vị giá trị khách hàng và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho phân khúc khách hàng trọng tâm được phân công.

Trách nhiệm chính (1)

1. Quản trị toàn bộ các chức năng về Quản trị am hiểu khách hàng and xây dựng định vị giá trị khách hàng cho một hoặc nhiều danh mục phân khúc khách hàng trọng tâm được phân công.
1.1 Quản lý các kiến thức về am hiểu khách hàng cho một hoặc nhiều danh mục phân khúc khách hàng.
- Quản lý các kiến thức về khách hàng, bao gồm nhu cầu/hành vi và định kỳ cập nhật các kiến thức về khách hàng thông qua phối hợp với các đơn vị liên quan để thu thập và phân tích thông tin khách hàng.
- Xác định nhóm kiến thức về khách hàng cần quản lý và đưa yêu cầu đến các đơn vị liên quan để thực hiện thu thập và phân tích.
- Xây dựng mô hình kinh doanh cho phân khúc kinh tế phù hợp với chiến lược chung của Techcombank và đảm bảo việc triển khai mô hình theo đúng định hướng.
1.2 Xây dựng and quản lý việc triển khai định vị giá trị khách hàng (CVP) cho một hoặc nhiều danh mục phân khúc khách hàng
- Xây dựng định vị giá trị khách hàng (CVP) và định hướng việc về các giải pháp offerings chính cho phân khúc khách hang đang quản lý.
- Thiết lập các yêu cầu về giải pháp, gói sản phẩm, dẫn dắt hoạt động xây dựng các gói sản phẩm (product bundling) cho phân khúc khách hàng quản lý.
- Quản lý việc triển khai CVPs từ các đơn vị nhóm thiết kế giải pháp/nhóm triển khai nhằm đảm bảo đáp ứng đúng định vị giá trị KH thuộc phân khúc quản lý.
1.3 Là người đảm nhận vai trò quản trị tổng thể cho ít nhất một danh mục phân khúc khách hàng trọng tâm; cung cấp các kiến thức chuyên môn về am hiểu khách hàng và định vị giá trị khách hàng cho phân khúc quản lý; đồng thời kiểm duyệt việc xây dựng các giải pháp và triển khai các giải pháp từ các đơn vị có liên quan nhằm đảm bảo cung cấp những sản phẩm/dịch vụ theo đúng định vị giá trị khách hàng và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho phân khúc khách hàng trọng tâm được phân công.

Trách nhiệm chính (2)

2. Xây dựng và quản lý đội ngũ
- Khuyến khích, động viên tinh thần làm việc của đội ngũ trực thuộc; tạo môi trường làm việc tập thể luôn có sự tương tác hỗ trợ lẫn nhau và hướng tới sự trải nghiệm và gắn kết lâu dài của nhân viên.
- Quản lý nguồn lực (xây dựng kế hoạch nhân lực, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng lộ trình phát triển cho nhân viên, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên ....), đảm bảo duy trì đầy đủ và nguồn lực có chất lượng.
- Thiết lập KPI cho toàn bộ nhân viên và theo dõi hiệu quả công việc theo định kỳ.
- Định hướng PDP cho nhân viên, huấn luyện / cố vấn và hỗ trợ nhân viên phát triển con đường sự nghiệp ..
4. Công tác văn hóa tổ chức:
- Đảm bảo công tác quản lý tại đơn vị theo đúng 3 nguyên tắc: công bằng, minh bạch và tôn trọng
- Đảm bảo làm gương trong công tác xây dựng văn hóa tổ chức
- Đảm bảo triển khai đúng, đầy đủ các kế hoạch triển khai văn hóa tổ chức; các CBNV hiểu và áp dụng nhất quán các giá trị văn hóa tổ chức, các chuẩn mực hành vi.
5. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc cao cấp phân khúc và định vị giá trị khách hàng. Hỗ trợ Giám đốc cao cấp trong việc điều phối nguồn lực chung và quản trị các nhiệm vụ công việc trọng tâm của bộ phận theo từng thời kỳ.

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

- Có bằng đại học hoặc MBA về Kinh tế; Ngân hàng; Phân khúc khách hàng hoặc các lĩnh vực liên quan.
- 10+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực am hiểu khách hàng; trải nghiệm của khách hàng trong ngành tài chính/ngân hàng.
- Có kinh nghiệm quản lý ít nhất 6 năm trở lên trong lĩnh vực chuyên môn hoặc ngành nghề tương đương.
- Có kinh nghiệm trong việc xây dựng đề xuất giá trị Khách hàng, định hướng các giải pháp dựa trên CVP
- Có kiến thức đọc hiểu và phân tích các báo cáo về nghiên cứu thị trường, tìm hiểu thị trường đối thủ cạnh tranh ..
- Am hiểu về nền tảng công nghệ, hệ thống và đưa ra một số yêu cầu đối với nhóm phân tích dữ liệu
- Có kinh nghiệm quản lý dự án hoặc quản lý E2E theo hành trình khách hàng.
- Có kinh nghiệm và hiểu biết về quản lý thay đổi
- Tiếng Anh: TOEIC tối thiểu 700 hoặc tương đương

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)