Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Quản lý Cao cấp Tiếp thị Bán lẻ (40000557) Toàn thời gian

2023-02-18 07:02   Ngân hàng   Toàn Quốc   61 views Reference: 9233
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mục tiêu

Người đảm nhận vị trí Đảm bảo các hoạt đông tiếp thị được xây dựng và triển khai hiệu quả theo từng phân khúc và tiểu phân khúc, hỗ trợ mảng khách hàng cá nhân đạt mục tiêu hiệu quả kinh doanh, đáp ứng nhu cầu khách hàng theo phân khúc và tiếp cận truyền thông từng nhóm khách hàng mục tiêu (theo phân khúc/tiểu phân khúc) hiệu quả trên từng kênh tiếp thị.

Trách nhiệm chính (1)

A. NHIỆM VỤ CỦA BỘ PHẬN
1. Xây dựng chiến lược, quản trị kế hoạch và đo lường hiệu quả các hoạt động tiếp thị bán lẻ:
• Xây dựng chiến lược tiếp thị và phương pháp tiếp cận/kế hoạch tiếp thị cho từng phân khúc khách hàng/nhóm khách hàng mục tiêu bao gồm:
- Xác định các nghiên cứu thị trường cần thực hiện để có thể hiểu được nhu cầu khách hàng và các kênh có thể tiếp cận khách hàng mục tiêu một cách hiệu quả.
- Phối hợp với các bộ phận nội khối và liên khối xây dựng giải pháp tài chính CVP, quản trị và xây dựng định vị truyền thông và hình ảnh cho giải pháp/sản phẩm, định vị giá trị cho từng nhóm khách hàng mục tiêu.
- Quản trị kế hoạch MKT tiếp cận thị trường (Go-to-market), chiến dịch tiếp thị cho từng phân khúc/nhóm khách hàng mục tiêu.
- Quản trị chỉ tiêu KPI và phương pháp đo lường cho từng chiến dịch.
• Xây dựng mô hình tiếp thị/truyền thông hiệu quả cho từng phân khúc khách hàng.
• Quản lý sử dụng hiệu quả ngân sách.
• Quản trị cơ sở dữ liệu cho các chương trình tiếp thị, dashboard báo cáo cho chiến dịch MKT và hiệu quả sử dụng ngân sách.
• Phối hợp xây dựng nền tảng tiếp thị dài hạn (truyền thông mục tiêu/tự động hóa) phục vụ cho hoạt động kinh doanh tiếp thị.
2. Quản trị hiệu quả các hoạt động tiếp thị bán lẻ:
• Quản trị và xây dựng các chiến dịch/hoạt động tiếp thị cho từng phân khúc khách hàng, kênh bán hàng/kênh đối tác và kênh tiếp thị.
• Quản trị và xây dựng các chỉ số đo lường hiệu quả các hoạt động tiếp thị tại từng kênh tiếp thị.
• Quản trị và xây dựng khung đánh giá năng lực (phối hợp cùng MSTT) các đối tác quảng cáo, sáng tạo chiến lược.

Trách nhiệm chính (2)

B. NHIỆM VỤ CỦA CẤP QUẢN LÝ
1. Tạo môi trường làm việc hiệu quả
• Nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua khuyến khích, động viên tinh thần làm việc của đội ngũ trực thuộc; tạo môi trường làm việc tập thể luôn có sự tương tác hỗ trợ lẫn nhau, cập nhật thông tin và hướng tới sự gắn kết lâu dài.
• Đôn đốc, giám sát và hướng dẫn các cá nhân trong bộ phận thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ theo quy định đã đề ra.
• Giải quyết vấn đề với những cá nhân có hành vi thái độ không phù hợp với tinh thần phối hợp và tôn trọng sự đa dạng.
• Thực hiện kế hoạch nâng cao năng lực bản thân như đã thống nhất với cấp quản lý.
2. Xây dựng năng lực, định hướng lộ trình phát triển cho nhân viên
• Chủ động khuyến khích và hỗ trợ cấp dưới nâng cao năng lực và phát triển bản thân.
• Chủ động trao đổi với cấp quản lý về nguyện vọng phát triển bản thân để thống nhất được lộ trình.
• Xây dựng năng lực, định hướng lộ trình phát triển cho nhân viên.
• Phối hợp xây dựng cơ cấu tổ chức theo định hướng phát triển tổ chức và kinh doanh.
• Đánh giá nhân sự trong team dựa trên chỉ tiêu đánh giá về hiệu quả công việc (KRA/KPI).
• Xây dựng khung phát triển nhân lực dựa trên cơ cấu tổ chức và nguyện vọng cá nhân PDP (Personal Development Plan) cho nhân sự trong team.
• Lên kế hoạch tuyển dụng và tuyển dụng bổ sung nhân sự hàng năm (nếu cần) theo định hướng phát triển tổ chức và kinh doanh.

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

Bằng cấp:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên, Chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh tế đối ngoại hoặc tương đương
Kiến thức chuyên môn:
- Am hiểu tiếp thị số and các sản phẩm/dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm
- Am hiểu lập chiến lược and dự tính ngân sách.
Kinh nghiệm:
- Chuyên môn: tối thiểu 08 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và tiếp thị, trong đó có ít nhất 5 năm kinh nghiệm triển khai tiếp thị số.
- Quản lý: tối thiểu 04 năm vị trí quản lý cấp cao hoặc tương đương
Ngoại ngữ
- Tiếng Anh theo trình độ quy định dành cho vị trí

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)