Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Scrum Master - Văn phòng Quản lý dự án Toàn thời gian

2022-09-16 21:30   Ngân hàng   Toàn Quốc   7 views Reference: 6830
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

  • Bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

- Trực tiếp thực hiện các công việc chuyên môn theo kế hoạch được phê duyệt của một hoặc nhiều Dự án theo phân công của Lãnh đạo VP QLDA,
- Chịu trách nhiệm chính trong việc đảm nhận toàn bộ việc điều phối, tổ chức công việc và đảm bảo cho các thành viên của một dự án vận hành theo đúng mô hình Agile
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của GĐ VP QLDA

Yêu Cầu Công Việc

- Có kiến thức tốt về Agile, Scrum: Phải hiểu rõ mô hình Scrum vận hành thế nào và hoạt động của từng Sprint ra sao. Đồng thời, Scrum Master cũng cần có hiểu biết về các hoạt động trong lập trình nói chung để hỗ trợ các thành viên trong dự án nếu cần
- Kỹ năng quản lý công việc và thời gian cực tốt
- Khả năng lên kế hoạch tốt

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập ngày 16/09/2013 trên cơ sở hợp nhất giữa Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng TMCP Phương Tây (WesternBank).