Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Senior Application Operation (AM) - Cambodia Project (based in Vietnam) Toàn thời gian

2022-10-04 02:43   Ngân hàng   Toàn Quốc   10 views Reference: 7757
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Du lịch nước ngoài
 • Đồng phục
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc

 • Coordinate with development team to deploy new applications, after that take over operation management when golive.

 • Deploy patches, upgrade applications, databases.

 • Research, deploy, and manage application systems according to microservices architecture.

Yêu Cầu Công Việc

 • Bachelor Degree in Information Technology or related majors.

 • Excellent command of English and good communication in Vietnamese when working with cross-functional teams.

 • At least 3 years of working experience in financial institutions and banks.

 • Experience in various database system as MS SQL, My SQL, Oracle, etc.

 • Experience in implementing applications in the banking and finance sector.

 • Knowledge of hardware, operating system, network and security.

 • Work closely with engineering professionals within the company to maintain hardware and software needed for projects to be completed efficiently.

 • Knowledge and application of a wide range of tools and technologies in software development.

 • Experience with operation in the production environment.

 • Knowledge of IT systems and production environment.

 • Good English reading and writing skills.

 • Good team work and communication skills.

 • Good analytic and problem solving skills.

Follow LinkedIn Page để cập nhật thông tin, hướng dẫn quy trình tuyển dụng và lời khuyên phát triển sự nghiệp thành công cùng MB tại: https://www.linkedin.com/company/mbbank

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Quân Đội