Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Senior Product Development Officer - Cambodia Project (based in Vietnam) Toàn thời gian

2022-10-14 02:49   Ngân hàng   Toàn Quốc   14 views Reference: 8050
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Du lịch nước ngoài
 • Đồng phục
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc

I) Developing new products:
- Collecting information about the market situation, customer data, customer needs, the bank's ability to exploit customers
- Presenting the new product ideas
- Getting the approvals from each related department and preparing the feasibility reports.
- Managing the development processes
- Managing and support the testing phase of the product
- Support the product contribution to market
- Conducting training sessions about the new products to all relevant stakeholder
- Develop Product guideline, policy, and process for individual product and ensure it is in line with local regulation and NBC’s regulation.
- Manage and support product system testing

II) Review existing products:
- Monitoring the market and reviewing the existing products continuously
- Restructuring the products if necessary
- Managing the restructuring process
- Planning and managing campaigns about the existing products
- Conducting training sessions about products, process of individual product

Yêu Cầu Công Việc

 • Bachelor Degree.

 • Minimum 2-3 year of experience in a similar position

 • Understanding of product development and deployment

 • Having deep knowledge of customer need, credit product knowledge and overall operation in commercial bank in Cambodia.

 • Knowledge of Market research in retail credit product of commercial bank

 • Knowledge of digital retail credit product, including UI and UX is preferable.

Follow LinkedIn Page để cập nhật thông tin, hướng dẫn quy trình tuyển dụng và lời khuyên phát triển sự nghiệp thành công cùng MB tại: https://www.linkedin.com/company/mbbank

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Quân Đội