Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Senior Security Operation - Cambodia Project (based in Vietnam) Toàn thời gian

2022-10-04 02:43   Ngân hàng   Toàn Quốc   10 views Reference: 7756
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Du lịch nước ngoài
 • Đồng phục
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc

 • Installing security systems and controls.

 • Make sure that security policies are updated on time and are always up to date.

 • Track, record, and monitor any security issue.

 • Responding to alarms and analyzing security footage.

 • Investigating suspicious behavior, incidents, and security breaches.

 • Maintaining an activity log and preparing surveillance reports.

 • Adhering to company policies and legal regulations.

 • Write policies for system security and ensure adherence to these

 • Resolve any vulnerability or security issues that may arise.

 • Ensure proper and regular maintenance of firewalls.

Yêu Cầu Công Việc

 • Bachelor Degree in Information Technology or related majors.

 • At least 03 years of working experience in financial institutions and banks.

 • A strong understanding of the business impact of security tools, technologies and policies.

 • Experience working with legal, audit and compliance staff.

 • Experience developing and maintaining policies, procedures, standards and guidelines.

 • Experience with common information security management frameworks like ISO, ITIL and Control Objectives for Information and Related Technology COBIT frameworks.

 • An understanding of operating system internals and network protocols.

 • Excellent command of English and good communication in Vietnamese when working with cross-functional teams.

 • Good English reading and writing skills.

 • Good team work and communication skills.

 • Good analytic and problem solving skills.

Follow LinkedIn Page để cập nhật thông tin, hướng dẫn quy trình tuyển dụng và lời khuyên phát triển sự nghiệp thành công cùng MB tại: https://www.linkedin.com/company/mbbank

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Quân Đội