Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Technical Lead - IT BU - DXKN Toàn thời gian

2022-09-14 23:30   Ngân hàng   Toàn Quốc   6 views Reference: 6769
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tham gia xây dựng các Kiến trúc giải pháp cho các dự án công nghệ. Đánh giá sau khi triển khai dự án để giám sát việc triển khai dự án tuân thủ theo Kiến trúc giải pháp đã phê duyệt.
 • Phối hợp với các đơn vị tìm kiếm và lựa chọn các phương án đầu tư, nguồn lực và thời gian triển khai các dự án công nghệ.
 • Tham gia triển khai các dự án công nghệ cụ thể theo phân công của Giám đốc Trung tâm.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Strong in Java and Spring framework
 • 5+ experience in java
 • Nice to have experience in client-side frameworks such as Angular, Flux/Redux
 • Strong DB skill (SQL or NoSQL)
 • Experience with API (Open API/Swagger)
 • Experience with k8s
 • Nice to have knowledge of CI/CD
 • Nice to have knowledge of AWS
 • Nice to have knowledge of Workflow engine such as Camunda, BPM

Benefit:

 • Up to 3500$ + 17 salary months + project bonus
 • Premium health care
 • Company trip
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.