Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Trợ lý chuyên môn Dự án Chiến lược Toàn thời gian

2022-08-24 20:18   Ngân hàng   Toàn Quốc   13 views Reference: 6201
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mô Tả Công Việc

 • Trợ lý chuyên môn cho Giám đốc Điều hành dự án (PMO) xây dựng chiến lược và triển khai (các) dự án của ngân hàng sau khi chiến lược được phê duyệt.
 • Hỗ trợ PMO thực hiện các công việc như xây dựng kế hoạch triển khai chung dự án (lộ trình các hạng mục; nguồn lực thực hiện…); đánh giá hiệu quả triển khai…
 • Đầu mối của Ban điều hành dự án làm làm việc với đối tác. Hàng tuần, họp và thống nhất với đối tác lịch làm việc.
 • Điều phối các nhóm chuyên môn đảm bảo phối hợp với đối tác theo các Module của Hợp đồng đảm bảo tiến độ và chất lượng;
 • Quản lý thông tin, lưu trữ tài liệu liên quan tới dự án;
 • Giám sát các nhóm chuyên môn của dự án nhằm đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ và chất lượng;
 • Tham gia và ghi biên bản cuộc họp các buổi họp/ buổi phỏng vấn của Ban dự án;
 • Đề xuất và tham mưu cho PMO ý kiến chuyên môn về việc tổ chức, triển khai công việc; các sản phẩm bàn giao của đối tác…
 • Tổng hợp báo cáo từ các nhóm chuyên môn, lập báo cáo họat động tuần trình PMO phê duyệt.
 • Thay mặt PMO kịp thời gửi những thông báo đã được phê chuẩn đến toàn bộ thành viên của Ban dự án …
 • Tổ chức và quản lý nhóm thành viên chuyên trách thực hiện các công việc đầu mối chung của dự án như cung cấp dữ liệu; tổ chức các buổi họp/ phỏng vấn của ban dự án; giải quyết các vướng mắc phát sinh; tổng hợp báo cáo định kỳ/ đột xuất; thanh toán/ thanh lý hợp đồng; thu xếp hậu cần, chấm công…
 • Đào tạo và trang bị kiến thức cho các thành viên trong tổ chức bao gồm nhưng không giới hạn đào tạo cho Ban và đào tạo chuyển giao các Khối/ Phòng/ Ban khác có liên quan;
 • Các công việc khác liên quan tới dự án theo phân công của Giám đốc điều hành dự án.

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiêp Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngoại thương, Thương mại quốc tế, Luật Kinh tế, Thương mại quốc tế,
 • Có kinh nghiệm quản lý/trợ lý/ thư ký Quản trị dự án (PMO) và từng làm việc ở vị trí trợ lý/ thư ký quản lý chiến lược từ 2 năm trở lên, bao gồm kinh nghiệm xây dựng và vận hành;
 • Có kinh nghiệm dự án từ 3 năm trở lên.
 • Chuyên nghiệp trong quản lý dự án;
 • Khả năng xây dựng chiến lược và lập kế hoạch hành động cụ thể;
 • Khả năng kết nối các đơn vị trong tổ chức;
 • Khả năng giao tiếp tiếng Anh thành thạo;
 • Khả năng xây dựng quy trình, quy chế, quy trình làm việc dự án và kiểm soát chất lượng;
 • Kỹ năng lập báo cáo, xây dựng kế hoạch và quản lý mục tiêu
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
 • Kỹ năng quản lý, đào tạo nhân viên, kỹ năng thuyết trình
 • Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt thông tin tốt
 • Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập
 • Ưu tiên đã từng quản lý/ trợ lý/ thư ký dự án xây dựng chiến lược và thực thi chiến lược của các Tổ chức tài chính và/hoặc Ưu tiên có hiểu biết về IT, có kiến thức và kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số/ tài trợ chuỗi.
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng SHB