Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Trưởng bộ phận Kiến trúc và Giải pháp - K.CNTT Toàn thời gian

2022-10-03 22:30   Ngân hàng   Toàn Quốc   15 views Reference: 7736
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mô Tả Công Việc

Chiến lược và chính sách quản trị CNTT

  • Hỗ trợ Trưởng phòng và LĐK trong việc xây dựng và triển khai chiến lược CNTT, các chính sách CNTT phù hợp chiến lược kinh doanh và phát triển của Ngân hàng.

Kiến trúc và Giải pháp CNTT:

  • Đầu mối xây dựng kiến trúc công nghệ tổng thể, nghiên cứu và đề xuất các giải pháp công nghệ mới phù hợp theo lộ trình và chiến lược phát triển của ngân hàng.
  • Tổ chức nghiên cứu, đề xuất kiến trúc và giải pháp cho các dự án CNTT phù hợp với Chiến lược, Chính sách công nghệ, kiến trúc tổng thể và các tiêu chuẩn kỹ thuật.
  • Xây dựng các Quy định, Quy trình, hướng dẫn thực hiện công việc trong lĩnh vực kiến trúc và giải pháp CNTT.

Nhiệm vụ quản lý:

  • Lập kế hoạch công việc của Bộ phận và phân công việc, hướng dẫn và hỗ trợ các cán bộ trong Bộ phận, đánh giá và đề xuất các hình thức khen thưởng & kỷ luật cán bộ.
  • Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho các cán bộ nhân viên trong Bộ phận.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng/Lđ Khối giao.

Yêu Cầu Công Việc

  • Bằng cấp: Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành CNTT.
  • Kiến thức chuyên môn: Có kiến thức và kinh nghiệm về các hệ thống CNTT trong Ngân hàng (hạ tầng, ứng dụng, Thẻ, …)
  • Kinh nghiệm chuyên môn: Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực CNTT tại một định chế tài chính hàng đầu hoặc công ty Công nghệ Thông tin chuyên nghiệp; Ưu tiên có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm quản lý cấp Phòng/Bp thuộc Trung tâm/Phòng thuộc Khối hoặc ở vị trí chuyên gia thuộc lĩnh vực chuyên môn của chức danh;
  • .Kỹ năng, phâm chất: Kĩ năng quản lý tốt; Khả năng giải quyết vấn đề; Khả năng làm việc dưới áp lực cao. Kỹ năng quản lý dự án hiệu quả.
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập ngày 16/09/2013 trên cơ sở hợp nhất giữa Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng TMCP Phương Tây (WesternBank).