Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Trường ĐT_CV Kiểm tra kiểm soát nội bộ Toàn thời gian

2022-10-12 17:49   Ngân hàng   Toàn Quốc   3 views Reference: 7991
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mô tả công việc

1. Nhiệm vụ chính:
a) Thực hiện kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của VCB đối với các hoạt động nghiệp vụ tại Trường theo phân công, chỉ đạo của BGĐ/Lãnh Đạo Phòng.
b) Làm đầu mối, phối hợp với các bộ phận có liên quan làm việc với các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán tại Trường; theo dõi, đôn đốc và báo cáo kịp thời cho BGĐ Trường tình hình thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán tại Trường.
c) Phối hợp với các bộ phận chức năng của Trường trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện công tác Phòng chống tham nhũng, tội phạm, công tác Phòng chống rửa tiền theo quy định.
d) Đầu mối triển khai các công cụ và biện pháp quản lý rủi ro hoạt động tại Trường. Hỗ trợ thực hiện xây dựng và nâng cao nhận thức quản lý rủi ro hoạt động tại Trường thông qua các chương trình đào tạo, hội thảo về công tác quản lý rủi ro hoạt động.
e) Đầu mối phối hợp với các bộ phận tại Trường trong việc rà soát, đánh giá tính đầy đủ, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Trường nhằm xác định những vấn đề còn tồn tại của hệ thống kiểm soát nội bộ và chỉ ra những thay đổi cần thiết đối với hệ thống kiểm soát nội bộ để khắc phục, xử lý những vấn đề đó; giúp BGĐ lập báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ tại Trường theo quy định.
f) Báo cáo cho Lãnh Đạo Phòng/Giám đốc /Phòng KTNB khu vực/Ban KTNB khi phát hiện những yếu kém, tồn tại, sai phạm, dấu hiệu rủi ro, thất thoát tài sản hoặc nguy cơ thất thoát tài sản tại Trường.
2) Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ theo kế hoạch của Phòng và của trường.
3) Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Lãnh đạo Phòng giao.

Tiêu chuẩn tuyển dụng

1. Trình độ:
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc chuyên ngành liên quan
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C (hoặc tương đương) trở lên
- Trình độ tin học: Tin học văn phòng chứng chỉ B (hoặc tương đương) trở lên
2. Kiến thức:
- Am hiểu ở mức thông dụng các sản phẩm dịch vụ NH/ Kiến thức nghiệp vụ tín dụng, thanh toán, kế toán tài chính, xây dựng cơ bản, đấu thầu…
- Am hiểu ở mức thông dụng Hướng dẫn, quy định của NHNN và VCB/Luật, quy định liên quan đến hoạt động ngân hàng và tổ chức kinh tế
3. Kinh nghiệm:
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực kế toán, kiểm tra, kiểm toán.
4. Kỹ năng
- Kỹ năng giao tiếp và truyền thông
- Kỹ năng tổng hợp, viết báo cáo
- Kỹ năng làm việc chi tiết
- Kỹ năng làm việc theo nhóm/tổ chức
5. Khả năng
- Tư duy logic;
- Đánh giá, phân tích và ra quyết định.
6. Phẩm chất cá nhân
- Trung thực, tuân thủ kỷ luật
- Khách quan
- Tinh thần trách nhiệm
7. Độ tuổi: Không quá 40 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng.

Các tiêu chí ưu tiên

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trước đây, nay là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) được thành lập và chính thức đi vào hoạt động ngày 01/4/1963 với tổ chức tiền thân là Cục Ngoại hối (trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).
Là ngân hàng thương mại nhà nước đầu tiên được Chính phủ lựa chọn thực hiện thí điểm cổ phần hoá, Vietcombank chính thức hoạt động với tư cách là một ngân hàng thương mại cổ phần vào ngày 02/06/2008 sau khi thực hiện thành công kế hoạch cổ phần hóa thông qua việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Ngày 30/6/2009, cổ phiếu Vietcombank (mã chứng khoán VCB) chính thức được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.
Trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành, Vietcombank đã có những đóng góp quan trọng cho sự ổn định và phát triển của kinh tế đất nước, phát huy tốt vai trò của một ngân hàng đối ngoại chủ lực, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế trong nước, đồng thời tạo những ảnh hưởng quan trọng đối với cộng đồng tài chính khu vực và toàn cầu. Từ một ngân hàng chuyên doanh phục vụ kinh tế đối ngoại, Vietcombank ngày nay đã trở thành một ngân hàng đa năng, hoạt động đa lĩnh vực, cung cấp cho khách hàng đầy đủ các dịch vụ tài chính hàng đầu trong lĩnh vực thương mại quốc tế; trong các hoạt động truyền thống như kinh doanh vốn, huy động vốn, tín dụng, tài trợ dự áncũng như mảng dịch vụ ngân hàng hiện đại: kinh doanh ngoại tệ và các công vụ phái sinh, dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử