Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Trưởng nhóm Chính sách nợ Bán lẻ - MRRB Toàn thời gian

2022-11-22 04:30   Ngân hàng   Toàn Quốc   71 views Reference: 8684
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Tổ chức thực hiện các công tác sau:
- Xây dựng, ban hành, tư vấn hướng dẫn triển khai chính sách quản lý nợ. Góp ý quy định quy trình, hướng dẫn theo đề nghị từ NHCD, Phòng ban khác của Khối Quản lý rủi ro
- Tổ chức triển khai hoặc thẩm định các giải pháp xử lý nợ bao gồm: sử dụng dự phòng, miễn giảm lãi, cơ cấu nợ, ...
- Đào tạo CBNV mới, phối hợp với Trung tâm đào tạo/các bộ phận khác trong nội bộ Trung tâm quản lý và thu hồi nợ bán lẻ.. để tổ chức các chương trình nâng cao kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng thu hồi nợ nói chung.;Đánh giá chất lượng của cán bộ quản lý nợ qua điện thoại, giám sát tuân thủ, ...
- Quản lý vận hành phần mềm quản lý nợ, tham gia triển khai các dự án phần mềm của Phòng Quản lý nợ

2. Xây dựng và quản lý chất lượng công việc:
- Cam kết hiệu quả chất lượng dịch vụ (SLA) với các NHCD/Khối/Ban/nội bộ Trung tâm quản lý và thu hồi nợ bán lẻ;
- Theo dõi, kiểm soát chất lượng triển khai các nghiệp vụ nói trên và đưa ra giải pháp khắc phục hoặc nâng cao hiệu quả công việc;
- Phối hợp và lắng nghe các ý kiến góp ý của các bộ phận liên quan để nâng cao chất lượng công việc;

3. Quản lý nhân sự:
- Tham gia xây dựng chính sách thưởng hiệu suất phù hợp, hiệu quả nhằm mục đích khuyến khích động viên CBNV;
- Chịu trách nhiệm đối với các hoạt động nhân sự để đảm bảo các nguồn lực có chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu về hiệu suất, hiệu quả thu hồi nợ (Tuyển dụng, nhân sự, phúc lợi, đào tạo, xây dựng đội ngũ kế cận, vv…)

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trình độ: Đại học trở lên
- Chuyên ngành:Tài chính Ngân hàng, Kinh doanh, Kinh tế, Kế toán hoặc các chuyên ngành có liên quan;
- Yêu cầu về chứng chỉ:
- Ngoại ngữ:Cấp độ 1: TOEFL 19-45 | IELTS 3.0-4.0 | TOEIC 400-600 hoặc tương đương
- Tin học văn phòng:Thành thạo tin học văn phòng (Kỹ năng Excel tốt, kỹ năng word và powerpoint tương đối tốt) và có khả năng sử dụng các phần mềm hỗ trợ công việc.

2. Kinh nghiệm
- Kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu: 5 năm trong lĩnh vực: Ngân hàng/cty tài chính, tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm về mảng liên quan tới công việc phụ trách (cụ thể với Trưởng nhóm Báo cáo & Quản trị danh mục có kinh nghiệm về mảng báo cáo & quản trị dữ liệu/quản trị danh mục/quản lý hiệu suất, với Trưởng nhóm hỗ trợ có kinh nghiệm làm ngân hàng hoặc các công tác hỗ trợ trong ngân hàng)

3. Kiến thức
- Kiến thức chung:
+ Hiểu biết về lĩnh vực tài chính, ngân hàng
- Kiến thức chuyên môn:
+ Có hiểu biết kỹ năng xây dựng chính sách, có hiểu biết về vận hành phần mềm

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.