Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng (KV Bình Dương - Đà Nẵng) Toàn thời gian

2022-11-17 21:34   Ngân hàng   Toàn Quốc   49 views Reference: 8673
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng
  • Chịu trách nhiệm hoạt động Phòng Dịch vụ khách hàng (DVKH) của Đơn vị
  • Lập kế hoạch và phân công nhân sự thực hiện chỉ tiêu KPIs của Phòng DVKH
  • Tổ chức cung cấp/bán các sản phẩm dịch vụ tại quầy dành cho khách hàng
  • Đảm bảo hạ tầng cơ sở để cung cấp đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp
  • Quản lý danh mục khách hàng và phát triển thị phần
  • Kiểm soát tuân thủ của Phòng DVKH
  • Quản lý đào tạo phát triển nhân viên
  • Thực hiện công tác báo cáo định kỳ hoặc các báo cáo phát sinh theo yêu cầu
  • Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Cấp quản lý trực tiếp
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)