Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp - SHB Lào Toàn thời gian

2022-09-19 17:38   Ngân hàng   Toàn Quốc   5 views Reference: 6863
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Công tác phí
 • Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc

1. Quản lý, điều hành phòng Kế hoạch Tổng hợp đảm bảo tuân thủ quy định của SHB Lào và pháp luật Lào.
2. Kiểm soát nghiệp vụ đối với các hoạt động nghiệp vụ của Phòng.
3. Quản lý thông tin nhân sự và số liệu kế hoạch, xây dựng các báo cáo tổng hợp và phân tích riêng lẻ về tình hình hoạt động và thực hiện kế hoạch của SHB Lào.
4. Kiểm tra, kiểm soát hướng dẫn các đơn vị trong việc triển khai các hoạt động thuộc mảng nghiệp vụ do Phòng quản lý nhằm đảm bảo hiệu quả và tuân thủ quy định của SHB Lào và pháp luật.
5. Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về các vấn đề liên quan đến các mảng hoạt động của Phòng.
6. Xây dựng quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan cũng như các đối tác quan trọng để tăng cường thuận lợi cho hoạt động của SHB Lào nói chung và các vấn đề trong hoạt động nghiệp vụ của phòng nói riêng.

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp từ Đại học trở lên.
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trực tiếp về một trong các mảng hoạt động chính của Phòng hoặc 04 năm kinh nghiệm có liên quan đến các mảng hoạt động của Phòng.
  - Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm việc tại thị trường Lào.
 • Sử dụng thành thạo Tiếng Việt, tiếng Anh cơ bản ứng dụng được trong công việc
  Ưu tiên nhân sự biết tiếng Lào
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng; có khả năng ứng dụng các hàm tính toán Excel cơ bản.
 • Có tư duy tốt, xử lý nhanh, kịp thời các vấn đề phát sinh. Có khả năng làm việc độc lập; theo nhóm; chịu áp lực trong công việc.
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng SHB