Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp (KV HCM - ĐNB - Tiền Giang) Toàn thời gian

2023-03-07 18:13   Ngân hàng   Toàn Quốc   10 views Reference: 9341
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng
  • Chịu trách nhiệm phát triển kinh doanh của Phòng.
  • Lập kế hoạch thực hiện chỉ tiêu kinh doanh.
  • Quản lý danh mục khách hàng; duy trì, chăm sóc và phát triển quan hệ với KHDN hiện hữu; tìm kiếm khách hàng mới.
  • Tổ chức, phân công nhân sự thực hiện chỉ tiêu kinh doanh của Phòng.
  • Quản lý, giám sát hoạt động cấp tín dụng và cung cấp sản phẩm dịch vụ đến khách hàng.
  • Quản lý rủi ro và kiểm soát tuân thủ.
  • Bồi dưỡng, phát triển năng lực, chuyên môn của các nhân sự thuộc Phòng.
  • Thực hiện công tác báo cáo định kỳ hoặc các báo cáo phát sinh theo yêu cầu.
  • Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Cấp có thẩm quyền.
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)