Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Trưởng phòng Quản trị Tài sản Toàn thời gian

2022-10-11 23:47   Ngân hàng   Toàn Quốc   16 views Reference: 7973
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên

Mô Tả Công Việc

I. Khái quát về chức danh:

1. Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Ban HCQT trong việc quản lý, điều hành công tác của mảng nghiệp vụ HCNV/QTTS.
2. Tổ chức công việc và quản lý nhân sự đối với mảng công tác được phân công.
3. Chủ trì công tác biên soạn các quy định, quy trình nghiệp vụ của phòng HCNV hoặc nghiệp vụ của phòng QTTS.
4. Tổ chức triển khai các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị tài sản hoặc công tác hành chính nội vụ.

II. Mô tả công việc:

1. Tổ chức quản lý công tác quản trị tài sản

 • Lập kế hoạch trang bị,sửa chữa tài sản, công cụ lao động cho năm kế hoạch của toàn hệ thống;
 • Tổ chức kiểm tra việc sử dụng, khai thác tài sản tại HO
 • Tổ chức Kiểm kê tài sản
 • Kiểm soát việc Bàn giao, điều chuyển tài sản
 • Kiểm tra việc Quản lý, thu hồi tài sản/CCDC nhập kho
 • Kiểm tra việc dán tem tài sản và lưu giữ hồ sơ TSCĐ
 • Tổ chức thực hiện thanh lý tài sản
 • Tổ chức kiểm tra, rà soát diện tích sử dụng tại các toàn nhà thuộc ở hữu SHB toàn hệ thống
 • Quản lý sử dụng và điều hành xe ô tô
 • Xây dựng kế hoạch công tác và tổ chức triển khai theo phê duyệt của Giám đốc Ban.
 • Đề xuất biện pháp quản lý tài sản hiệu quả với Giám đốc Ban.

2. Quản lý nhân sự:

 • Quản lý nhân sự MS&QTTS, quản lý giờ giấc, chế độ làm việc đảm bảo đúng quy định SHB và pháp luật
 • Đôn đốc CBNV triển khai công việc đảm bảo đúng tiến độ công việc đã giao
 • Đánh giá quá trình thực hiện công việc của nhân sự thuộc thẩm quyền quản lý
 • Đề xuất tăng/giảm nhân sự đảm bảo phù hợp yêu cầu công việc

3. Tổ chức đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ hành chính theo ngành dọc:

Xây dựng đánh giá năng suất lao động và kỹ năng làm việc của chuyên viên mua sắm và CVQTTS.

Lên kế hoạch Đào tạo và kiểm tra các nghiệp vụ liên quan

Yêu Cầu Công Việc

1. Kinh nghiệm chuyên môn từ 8 năm trở lên, tối thiểu 2 năm kinh nghiệm quản lý lĩnh vực tương đương

2. Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành thuộc ngành kỹ thuật, kinh tế, luật hoặc chuyên ngành tương đương lĩnh vực nghiệp vụ

3. Độ tuổi: Không quá 45 tuổi

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng SHB