8808 Tin tuyển dụng được tìm thấy

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên viên quan hệ khách hàng ưu tiên - MRBT

2022-12-08 23:31   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI - chỉ tiêu kinh doanh): Lập kế hoạch kinh doanh, tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn, bán các sản phẩm của Ngân hàng bán lẻ...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên viên quan hệ khách hàng ưu tiên - MRBT

2022-12-08 23:31   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI - chỉ tiêu kinh doanh): Lập kế hoạch kinh doanh, tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn, bán các sản phẩm của Ngân hàng bán lẻ...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - MRBT

2022-12-08 23:31   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô tả công việc1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI - chỉ tiêu kinh doanh): Lập kế hoạch kinh doanh, phát triển khách hàng, tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn, bán các sản ph...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - MRBT

2022-12-08 23:31   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô tả công việc:- Lập kế hoạch kinh doanh, phát triển khách hàng, tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn, bán các sản phẩm, trọng tâm là: sản phẩm tín dụng (Tín chấp và thế chấp) và...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - MRBT

2022-12-08 23:31   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô tả công việc:1. Phát triển kinh doanh: Giới thiệu, tư vấn và bán các sản phẩm huy động, cho vay tín chấp, thẻ và dịch vụ thu phí; Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới hàn...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Giao dịch viên - MRBT

2022-12-08 20:31   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô tả công việc:1. Thực hiện giao dịch tại quầy theo phân công đảm bảo tuân thủ quy định của MSB và Pháp luật: Thực hiện các giao dịch: Mở tài khoản và cung cấp các dịch vụ tài k...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Giao dịch viên - MRBT

2022-12-08 20:31   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
1. Thực hiện giao dịch tại quầy theo phân công đảm bảo tuân thủ quy định của MSB và Pháp luật: Thực hiện các giao dịch: Mở tài khoản và cung cấp các dịch vụ tài khoản, các nghiệp...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Giao dịch viên - MRBT

2022-12-08 20:31   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô tả công việc:1. Thực hiện giao dịch tại quầy theo phân công đảm bảo tuân thủ quy định của MSB và Pháp luật: Thực hiện các giao dịch: Mở tài khoản và cung cấp các dịch vụ tài k...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Giám đốc quan hệ khách hàng tín dụng (Teamleader) - MRBT

2022-12-08 20:31   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI - chỉ tiêu kinh doanh): Tư vấn, hỗ trợ Giám đốc TT KHCN/TTKD quản lý điều hành mảng kinh doanh tín dụng trong phạm v...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Giám đốc quan hệ khách hàng tín dụng (Teamleader) - MRBT

2022-12-08 20:31   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI - chỉ tiêu kinh doanh): Tư vấn, hỗ trợ Giám đốc TT KHCN/TTKD quản lý điều hành mảng kinh doanh tín dụng trong phạm v...
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

[TTDVKH] Chuyên viên lưu ký, giám sát

2022-12-07 18:21   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô tả công việc- Thực hiện nghiệp vụ lưu ký bao gồm: Nhận hồ sơ và mở/đóng tài khoản lưu ký cho Khách hàng, quản lý và lưu trữ hồ sơ; Thực hiện các quyền liên quan đến tài sản của...
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

[TTDVKH] Chuyên viên lưu ký, giám sát

2022-12-07 18:20   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô tả công việc- Thực hiện nghiệp vụ lưu ký bao gồm: Nhận hồ sơ và mở/đóng tài khoản lưu ký cho Khách hàng, quản lý và lưu trữ hồ sơ; Thực hiện các quyền liên quan đến tài sản của...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên gia Phát triển năng lực - DF - DXNB

2022-12-06 19:31   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Vai trò• Giám sát quá trình tuyển dụng cho DF• Hỗ trợ & điều phối về đào tạo & phát triển nhân sự• Hỗ trợ & điều phối về chế độ tiền lương & p...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Hội sở HCM - Giám đốc xử lý nợ Khách hàng doanh nghiệp và định chế tài...

2022-12-06 19:31   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Tiếp nhận khách hàng bàn giao từ các Ngân hàng chuyên doanh hoặc các đơn vị khác đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đánh giá phân loại khách hàng, phân công cá...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên viên tố tụng - QTDT

2022-12-06 19:31   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Tiếp nhận khách hàng được bàn giao từ các Ngân hàng chuyên doanh hoặc các đơn vị khác theo phân công của Lãnh đạo Khối và Ban Điều hành để thực hiện quy trình tố...

Bạn đang tìm kiếm việc làm?

Upload your Resume and easily apply to jobs from any device!
Add Your Resume